Username Ereza
Full name Eduard Ereza Martínez
Translations made 2067
Suggestions made 255
Pending suggestions Browse pending 0
Screenshots uploaded 0
Last login Nov. 9, 2022, 12:26 a.m.
Registration date Jan. 31, 2019, 8:17 a.m.

Projects

itch.io

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

Ereza

Translation changed

itch.io / websiteCatalan

New
Nouva
11 months ago
Ereza

Suggestion accepted

itch.io / websiteCatalan

New
Nou
11 months ago
Ereza

Suggestion accepted

itch.io / websiteCatalan

Notifications
Notificacions
11 months ago
Ereza

Suggestion accepted

itch.io / websiteCatalan

No replies yet
Encara no hi ha respostes
11 months ago
Ereza

Translation changed

itch.io / websiteCatalan

View this community's rules…
VisualitzMostra les normes d'aquesta comunitat...
11 months ago
Ereza

Suggestion accepted

itch.io / websiteCatalan

View this community's rules…
Visualitza les normes d'aquesta comunitat...
11 months ago
Ereza

Translation changed

itch.io / websiteCatalan

This topic is archived. It is unlisted and no new posts can be made.
Aquest tema està arxivat i ja. S'ha amagat i no s'hi poden escriure missatges nous.
11 months ago
Ereza

Translation changed

itch.io / websiteCatalan

<s>A moderator has unlisted this topic.</s> It is not visible on the topic listing but you can still reply and make edits.
<s>Un moderador ha fet privamagat aquest tema.</s> No és visible a la llista de temes, però encara hi podeu respondre i fer-hi i edicions.
11 months ago
Ereza

Translation changed

itch.io / websiteCatalan

Keep tabs on how people are viewing your game with detailed analytics covering views, downloads and purchases. Want to run a promotion? Generate download keys to give people access to your game.
Estigueu al dia de com veu la gent el vostre joc amb analítiques detallades que cobreixen visualitzacions, descàrregues i compres. Voleu fer una promoció? Genereu claus de descàrrega per a donar accés al vostre joc.
11 months ago
Ereza

Suggestion accepted

itch.io / websiteCatalan

Your purchase of <1>{{product}}</1> will link to your account automatically after you register.
La compra de <1>{{product}}</1> s'enllaçarà al vostre compte automàticament en registrar-vos.
11 months ago
Browse all changes for user