Translation

.developers.account_faq_cta
<1>Create an account now</1> or <2>Read the FAQ</2>
50/510
Context English Catalan State
.developers.page_header
Create a custom page to instantly distribute or sell your indie games
Creeu una pàgina personalitzada per a distribuir o vendre els vostres jocs independents instantàniament
.developers.product_summary1
<s>itch.io</s> is a simple way to distribute your indie games online for free. Upload your game files and screenshots all to one place. Create a customized landing page where your game is the focus.
<s>itch.io</s> és una manera simple de distribuir els vostres jocs independents en línia i de franc. Pengeu els fitxers i les captures de pantalla del vostre joc en un sol lloc. Creeu una pàgina de presentació personalitzada en què el joc sigui el centre d'atenció.
.developers.product_summary2
You can even set a minimum price for your game, giving fans the opportunity to pay what they want for your game.
Fins i tot podeu definir un preu mínim per al vostre joc, tot donant als seguidors l'oportunitat de pagar el que vulguin pel vostre joc.
.developers.my_dashboard
My dashboard
El meu tauler de control
.developers.upload_a_new_game
Upload a new game
Penja un joc nou
.developers.account_faq_cta
<1>Create an account now</1> or <2>Read the FAQ</2>
<1>Creeu ara un compte</1> o <2>llegiu les PMF</2>
.developers.upload_your_indie_game
Upload Your Indie Game
Pengeu el vostre joc independent
.developers.design_your_games_page
Design Your Game's Page
Dissenyeu la pàgina del joc
.developers.track_your_game
Track Your Game
Feu un seguiment del joc
.developers.host_a_sale
Host A Sale
Organitzeu una oferta
.developers.host_a_sale_description
Promote your games and get more purchases by offering your games at a discounted price for any period of time.
Promocioneu els vostres jocs i obtingueu-ne més compres oferint-los a un preu amb descompte durant un període de temps.
Context English Catalan State
.dashboard.stats.followers
Followers
Seguidors
.dashboard.stats.following
Following
Seguint
.dashboard.stats.gross_revenue
Gross Revenue
Ingressos bruts
.dashboard.stats.payments
Payments
Pagaments
.dashboard.stats.views
Views
Visualitzacions
.developers.account_faq_cta
<1>Create an account now</1> or <2>Read the FAQ</2>
<1>Creeu ara un compte</1> o <2>llegiu les PMF</2>
.developers.browser_game_description
Make money from your browser game by hosting it on <s>itch.io</s>. Your game is embedded in the browser and players can donate any amount they want if they love your game.
Feu diners amb el vostre joc de navegador allotjant-lo a <s>itch.io</s>. El vostre joc s'incrustarà al navegador i els jugadors podran donar l'import que vulguin si els agrada el joc.
.developers.create_account_or_login
<1>Create an account</1> <em>or</em> <2>Log in</2>
<1>Crea un compte</1> <em>o</em> <2>Inicia la sessió</2>
.developers.design_your_games_page
Design Your Game's Page
Dissenyeu la pàgina del joc
.developers.design_your_games_page_description
Create a custom page for your game where people buy or download your game. You pick the colors, fonts, images and videos. Because it's your game page you won't find anything on it that you didn't put there.
Creeu una pàgina personalitzada per al vostre joc on la gent compri o descarregui el vostre joc. Podeu triar-ne els colors, la tipografia, les imatges i els vídeos. Com que és la pàgina del vostre joc, no hi trobareu res que no hi hàgiu posat.

Loading…

Loading…

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

Screenshot context
Context
.developers.account_faq_cta
Labels
No labels currently set!
Flags
angularjs-format
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/ca.json, string 240