Translation

.search.view_all_tags
View all tags
26/130
Context English Catalan State
.developers.upload_or_dashboard
<1>Upload a new game</1> <em>or</em> <2>Go to dashboard</2>
<1>Penja un joc nou</1> <em>o</em> <2>Vés al tauler de control</2>
.developers.design_your_games_page_description
Create a custom page for your game where people buy or download your game. You pick the colors, fonts, images and videos. Because it's your game page you won't find anything on it that you didn't put there.
Creeu una pàgina personalitzada per al vostre joc on la gent compri o descarregui el vostre joc. Podeu triar-ne els colors, la tipografia, les imatges i els vídeos. Com que és la pàgina del vostre joc, no hi trobareu res que no hi hàgiu posat.
.developers.track_your_game_description
Keep tabs on how people are viewing your game with detailed analytics covering views, downloads and purchases. Want to run a promotion? Generate download keys to give people access to your game.
Estigueu al dia de com veu la gent el vostre joc amb analítiques detallades que cobreixen visualitzacions, descàrregues i compres. Voleu fer una promoció? Genereu claus de descàrrega per a donar accés al vostre joc.
.search.creators
Creators:
Creadors:
.search.published_count
Singular
{{count}} project
Plural
{{count}} projects
Singular
{{count}} projecte
Plural
{{count}} projectes
.search.view_all_tags
View all tags
Mostra totes les etiquetes
.search.browse_all_games
Browse all games
Explora tots els jocs
.search.search_results_for_query
Search results for '{{query}}'
Resultats de la cerca de '{{query}}'
.app.open_source
Open source
Codi obert
.app.share_message
itch, the desktop app for indie games
itch, l'aplicació d'escriptori dels jocs independents
.app.tagline
Install, update and play indie games
Instal·leu, actualitzeu i jugueu a jocs independents
ComponentTranslation
This translation Translated itch.io/website (start here)
Mostra totes les etiquetes
Following string has different context but same source.
Translated itch.io/website (start here)
Mostra totes les etiquetes

Loading…

Loading…

Glossary

English Catalan
view visualització

Source information

Context
.search.view_all_tags
Labels
No labels currently set!
Flags
angularjs-format
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/ca.json, string 257