Translation

Keep tabs on how people are viewing your game with detailed analytics convering views, downloads and purchases. Want to run a promotion? Generate download keys to give people access to your game.
.developers.track_your_game_description
Keep tabs on how people are viewing your game with detailed analytics covering views, downloads and purchases. Want to run a promotion? Generate download keys to give people access to your game.
215/1940
Context English Catalan State
.developers.learn_more_about
Learn more about:
Obtingueu més informació de:
.developers.share_message
itch.io is a simple way to distribute your indie games online for free.
itch.io és una manera simple de distribuir els vostres jocs independents en línia i de franc.
.developers.create_account_or_login
<1>Create an account</1> <em>or</em> <2>Log in</2>
<1>Crea un compte</1> <em>o</em> <2>Inicia la sessió</2>
.developers.upload_or_dashboard
<1>Upload a new game</1> <em>or</em> <2>Go to dashboard</2>
<1>Penja un joc nou</1> <em>o</em> <2>Vés al tauler de control</2>
.developers.design_your_games_page_description
Create a custom page for your game where people buy or download your game. You pick the colors, fonts, images and videos. Because it's your game page you won't find anything on it that you didn't put there.
Creeu una pàgina personalitzada per al vostre joc on la gent compri o descarregui el vostre joc. Podeu triar-ne els colors, la tipografia, les imatges i els vídeos. Com que és la pàgina del vostre joc, no hi trobareu res que no hi hàgiu posat.
.developers.track_your_game_description
Keep tabs on how people are viewing your game with detailed analytics covering views, downloads and purchases. Want to run a promotion? Generate download keys to give people access to your game.
Estigueu al dia de com veu la gent el vostre joc amb analítiques detallades que cobreixen visualitzacions, descàrregues i compres. Voleu fer una promoció? Genereu claus de descàrrega per a donar accés al vostre joc.
.search.creators
Creators:
Creadors:
.search.published_count
Singular
{{count}} project
Plural
{{count}} projects
Singular
{{count}} projecte
Plural
{{count}} projectes
.search.view_all_tags
View all tags
Mostra totes les etiquetes
.search.browse_all_games
Browse all games
Explora tots els jocs
.search.search_results_for_query
Search results for '{{query}}'
Resultats de la cerca de '{{query}}'
Context English Catalan State
.developers.page_header
Create a custom page to instantly distribute or sell your indie games
Creeu una pàgina personalitzada per a distribuir o vendre els vostres jocs independents instantàniament
.developers.product_summary1
<s>itch.io</s> is a simple way to distribute your indie games online for free. Upload your game files and screenshots all to one place. Create a customized landing page where your game is the focus.
<s>itch.io</s> és una manera simple de distribuir els vostres jocs independents en línia i de franc. Pengeu els fitxers i les captures de pantalla del vostre joc en un sol lloc. Creeu una pàgina de presentació personalitzada en què el joc sigui el centre d'atenció.
.developers.product_summary2
You can even set a minimum price for your game, giving fans the opportunity to pay what they want for your game.
Fins i tot podeu definir un preu mínim per al vostre joc, tot donant als seguidors l'oportunitat de pagar el que vulguin pel vostre joc.
.developers.share_message
itch.io is a simple way to distribute your indie games online for free.
itch.io és una manera simple de distribuir els vostres jocs independents en línia i de franc.
.developers.track_your_game
Track Your Game
Feu un seguiment del joc
.developers.track_your_game_description
Keep tabs on how people are viewing your game with detailed analytics covering views, downloads and purchases. Want to run a promotion? Generate download keys to give people access to your game.
Estigueu al dia de com veu la gent el vostre joc amb analítiques detallades que cobreixen visualitzacions, descàrregues i compres. Voleu fer una promoció? Genereu claus de descàrrega per a donar accés al vostre joc.
.developers.upload_a_new_game
Upload a new game
Penja un joc nou
.developers.upload_or_dashboard
<1>Upload a new game</1> <em>or</em> <2>Go to dashboard</2>
<1>Penja un joc nou</1> <em>o</em> <2>Vés al tauler de control</2>
.developers.upload_your_game_description
Upload your indie game to <s>itch.io</s> for free. We host your game, along with your game's screenshots and other downloads. Your downloads are always available and always fast.
Pengeu el vostre joc independent a <s>itch.io</s> de manera gratuïta. Allotjarem el vostre joc, juntament amb les captures de pantalla i les altres descàrregues. Les vostres descàrregues sempre estaran disponibles i sempre seran ràpides.
.developers.upload_your_indie_game
Upload Your Indie Game
Pengeu el vostre joc independent

Loading…

Loading…

felixplesoianu

Source string comment

Typo: "convering".

a year ago

Things to check

Has been translated

This string has been translated in the past

Reset

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Catalan
game jam game jam
view visualització

Source information

Context
.developers.track_your_game_description
Labels
No labels currently set!
Flags
angularjs-format
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/ca.json, string 254