Translation

.developers.product_summary2
You can even set a minimum price for your game, giving fans the opportunity to pay what they want for your game.
136/1120
Context English Catalan State
.user_register.register_form.username
Username
Nom d'usuari
.user_register.register_form.other_registration_methods
Other registration methods
Altres mètodes de registre
.user_register.page_title
Register account
Registra un compte
.developers.page_header
Create a custom page to instantly distribute or sell your indie games
Creeu una pàgina personalitzada per a distribuir o vendre els vostres jocs independents instantàniament
.developers.product_summary1
<s>itch.io</s> is a simple way to distribute your indie games online for free. Upload your game files and screenshots all to one place. Create a customized landing page where your game is the focus.
<s>itch.io</s> és una manera simple de distribuir els vostres jocs independents en línia i de franc. Pengeu els fitxers i les captures de pantalla del vostre joc en un sol lloc. Creeu una pàgina de presentació personalitzada en què el joc sigui el centre d'atenció.
.developers.product_summary2
You can even set a minimum price for your game, giving fans the opportunity to pay what they want for your game.
Fins i tot podeu definir un preu mínim per al vostre joc, tot donant als seguidors l'oportunitat de pagar el que vulguin pel vostre joc.
.developers.my_dashboard
My dashboard
El meu tauler de control
.developers.upload_a_new_game
Upload a new game
Penja un joc nou
.developers.account_faq_cta
<1>Create an account now</1> or <2>Read the FAQ</2>
<1>Creeu ara un compte</1> o <2>llegiu les PMF</2>
.developers.upload_your_indie_game
Upload Your Indie Game
Pengeu el vostre joc independent
.developers.design_your_games_page
Design Your Game's Page
Dissenyeu la pàgina del joc
Context English Catalan State
.developers.learn_more
Learn More
Més informació
.developers.learn_more_about
Learn more about:
Obtingueu més informació de:
.developers.my_dashboard
My dashboard
El meu tauler de control
.developers.page_header
Create a custom page to instantly distribute or sell your indie games
Creeu una pàgina personalitzada per a distribuir o vendre els vostres jocs independents instantàniament
.developers.product_summary1
<s>itch.io</s> is a simple way to distribute your indie games online for free. Upload your game files and screenshots all to one place. Create a customized landing page where your game is the focus.
<s>itch.io</s> és una manera simple de distribuir els vostres jocs independents en línia i de franc. Pengeu els fitxers i les captures de pantalla del vostre joc en un sol lloc. Creeu una pàgina de presentació personalitzada en què el joc sigui el centre d'atenció.
.developers.product_summary2
You can even set a minimum price for your game, giving fans the opportunity to pay what they want for your game.
Fins i tot podeu definir un preu mínim per al vostre joc, tot donant als seguidors l'oportunitat de pagar el que vulguin pel vostre joc.
.developers.share_message
itch.io is a simple way to distribute your indie games online for free.
itch.io és una manera simple de distribuir els vostres jocs independents en línia i de franc.
.developers.track_your_game
Track Your Game
Feu un seguiment del joc
.developers.track_your_game_description
Keep tabs on how people are viewing your game with detailed analytics covering views, downloads and purchases. Want to run a promotion? Generate download keys to give people access to your game.
Estigueu al dia de com veu la gent el vostre joc amb analítiques detallades que cobreixen visualitzacions, descàrregues i compres. Voleu fer una promoció? Genereu claus de descàrrega per a donar accés al vostre joc.
.developers.upload_a_new_game
Upload a new game
Penja un joc nou

Loading…

Loading…

Glossary

English Catalan
game jam game jam

Source information

Screenshot context
Context
.developers.product_summary2
Labels
No labels currently set!
Flags
angularjs-format
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/ca.json, string 237