Translation

.documents.user_register
## Who should register on itch.io?

**itch.io** was originally created for independent video games but hosts a wide
range of creative digital content. If you're buying something an account is
optional, but recommended.

### I want to play games!

Although registration isn't required, creating an account will give you the
ability to create collections of your favorites and soon to be favorites. If
you've bought anything on **itch.io** you can even link those purchases to your
account to keep track of them.

### I'm a developer/creator!

Great! **itch.io** is designed for creative types of all kinds to quickly
distribute their work easily as possible. If you're selling your content you
can start right away. An account also lets you submit games to the various game
jams hosted on **itch.io**.
880/8010
Context English Bulgarian State
.documents.user_register
## Who should register on itch.io?

**itch.io** was originally created for independent video games but hosts a wide
range of creative digital content. If you're buying something an account is
optional, but recommended.

### I want to play games!

Although registration isn't required, creating an account will give you the
ability to create collections of your favorites and soon to be favorites. If
you've bought anything on **itch.io** you can even link those purchases to your
account to keep track of them.

### I'm a developer/creator!

Great! **itch.io** is designed for creative types of all kinds to quickly
distribute their work easily as possible. If you're selling your content you
can start right away. An account also lets you submit games to the various game
jams hosted on **itch.io**.
## Кой трябва да се регистрира в itch.io?

Първоначалната идея на **itch.io** беше да бъде за независими игри, но
сега предлага разнообразен набор от съдържание. Ако искате да купите нещо,
не е задължително да имате акаунт, но е препоръчително.

### Искам да играя игри!

Въпреки, че регистрацията не е задължителна, създаването на акаунт ще Ви даде
възможност да създавате колекции от любими или интересни неща. Ако сте
купили нещо в **itch.io**, можете дори да свържете тези покупки към акаунта си,
за да имате лесен достъп до тях.

### Аз съм разработчик/създател!

Страхотно! Системата на **itch.io** е проектирана за различни видове творчески хора,
за да могат те бързо и лесно да разпространяват творбите си. Ако искате да продавате
нещо, може да започнете веднага. Акаунтът Ви позволява да се включите във всички
организирани от **itch.io** събития за разработка на игри.
Context English Bulgarian State
.documents.user_register
## Who should register on itch.io?

**itch.io** was originally created for independent video games but hosts a wide
range of creative digital content. If you're buying something an account is
optional, but recommended.

### I want to play games!

Although registration isn't required, creating an account will give you the
ability to create collections of your favorites and soon to be favorites. If
you've bought anything on **itch.io** you can even link those purchases to your
account to keep track of them.

### I'm a developer/creator!

Great! **itch.io** is designed for creative types of all kinds to quickly
distribute their work easily as possible. If you're selling your content you
can start right away. An account also lets you submit games to the various game
jams hosted on **itch.io**.
## Кой трябва да се регистрира в itch.io?

Първоначалната идея на **itch.io** беше да бъде за независими игри, но
сега предлага разнообразен набор от съдържание. Ако искате да купите нещо,
не е задължително да имате акаунт, но е препоръчително.

### Искам да играя игри!

Въпреки, че регистрацията не е задължителна, създаването на акаунт ще Ви даде
възможност да създавате колекции от любими или интересни неща. Ако сте
купили нещо в **itch.io**, можете дори да свържете тези покупки към акаунта си,
за да имате лесен достъп до тях.

### Аз съм разработчик/създател!

Страхотно! Системата на **itch.io** е проектирана за различни видове творчески хора,
за да могат те бързо и лесно да разпространяват творбите си. Ако искате да продавате
нещо, може да започнете веднага. Акаунтът Ви позволява да се включите във всички
организирани от **itch.io** събития за разработка на игри.

Loading…

Loading…

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.documents.user_register
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
locales/documents/bg.json, string 1