Source Translation
powered by mogelijk gemaakt door
pre-order voorbestellen
price prijs
profile image profielafbeelding
rate beoordelen
rated beoordeeld
rating beoordeling
Register registreren
related verwant
release uitgeven
remove verwijderen
reply reageren
report melden/melding
resource hulpmiddel
sale (als in korting) aanbieding
start begin
steam key steam-sleutel
sticky sticky
submission inzending
subscribe inschrijven
suggest aanbevelen
support ondersteuning
tab tabblad
tag label
tags labels
tool hulpmiddel
topic onderwerp
unlisted onzichtbaar gemaakt
update update
view bekijk (niet "zie")
views views
Auroriax

Glossary added

itch.ioDutch

tabblad
a year ago
Auroriax

Glossary updated

itch.ioDutch

bewerken
a year ago
Auroriax

Glossary added

itch.ioDutch

uitgeven
a year ago
Auroriax

Glossary added

itch.ioDutch

inbed
a year ago
Auroriax

Glossary added

itch.ioDutch

concept
a year ago
Auroriax

Glossary added

itch.ioDutch

omslag
a year ago
Auroriax

Glossary added

itch.ioDutch

dashboard
a year ago
Auroriax

Glossary updated

itch.ioDutch

onderwerp
a year ago
Auroriax

Glossary added

itch.ioDutch

exemplaar
a year ago
Auroriax

Glossary added

itch.ioDutch

koppeling
a year ago
Browse all glossary changes