Source Translation
bundle paquet
dashboard tauler de control
demo versió de prova
devlog devlog
display name nom públic
game jam game jam
gamepad comandament
item element
joystick palanca de control
launch executar
Learn more Més informació
own adquirir
post publicació / missatge (segons context)
pre-order reserva
rate puntuar
submission participació
upload penjar
view visualització
Ereza

Glossary added

itch.ioCatalan

nom públic
2 years ago
Ereza

Glossary added

itch.ioCatalan

participació
2 years ago
Ereza

Glossary added

itch.ioCatalan

paquet
2 years ago
Browse all glossary changes