anthrothesi

Suggestion removed

itch.io / desktop appSlovak

There are no games in this collection
V tejto kolekcii nie su žíadne hry
2 weeks ago
anthrothesi

Suggestion added

itch.io / desktop appSlovak

Play Now
Okamžitá hra
2 weeks ago
anthrothesi

Suggestion added

itch.io / desktop appSlovak

Perhaps this {{classification}} isn't compatible with it yet?
Možno táto {{classification}} s tým ešte nie je zlúčiteľná?
2 weeks ago
anthrothesi

Suggestion added

itch.io / desktop appSlovak

A {{classification}} by {{username}}
{{classification}} podľa {{username}}
2 weeks ago
anthrothesi

Suggestion added

itch.io / desktop appSlovak

Installing…
Prebieha inštalácia…
2 weeks ago
anthrothesi

Suggestion added

itch.io / desktop appSlovak

Looking for updates…
Hľadám aktualizácie…
2 weeks ago
anthrothesi

Suggestion added

itch.io / desktop appSlovak

Preferences...
Nastavenia...
2 weeks ago
None

Suggestion added

itch.io / desktop appSlovak

The message we got was: {{errorMessage}}
Správu ktoru sme dostali je {{errorMessage}}
9 months ago
None

Suggestion added

itch.io / desktop appSlovak

An error occurred while launching {{title}}
Vyskytla sa chyba počas spúštania {{title}}
9 months ago
None

Suggestion added

itch.io / desktop appSlovak

Username must be provided
Použivatľské meno nesprávne
9 months ago
None

Suggestion added

itch.io / desktop appSlovak

Password must be provided
Heslo musí byť dodané
9 months ago
None

Suggestion added

itch.io / desktop appSlovak

{{x}} seconds
{{x}} sekúnd
9 months ago
None

Suggestion added

itch.io / desktop appSlovak

{{x}} minutes
{{x}} minút
9 months ago
None

Suggestion added

itch.io / desktop appSlovak

a minute or less
menej ako minútu
9 months ago
None

Suggestion added

itch.io / desktop appSlovak

{{x}} hours
{{x}} hodín
9 months ago
None

Suggestion added

itch.io / desktop appSlovak

an hour
hodinu
9 months ago
None

Suggestion added

itch.io / desktop appSlovak

purchases
nákupy
9 months ago
None

Suggestion added

itch.io / desktop appSlovak

downloads
stiahnutia
9 months ago
None

Suggestion added

itch.io / desktop appSlovak

views
zhliadnutia
9 months ago
None

Suggestion added

itch.io / desktop appSlovak

verified and repaired
overené a opravene
9 months ago

Search